Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop en 
overeenkomst welke wordt aangeboden door LEER&ZO gevestigd te Blaricum.

1. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief
 verzendkosten. Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant is de volledige prijs
 (inclusief verzendkosten) bekend.
 Prijzen en andere gegevens vermeld op de website en zijn onder voorbehoud
 van wijzigingen.

2. Orderbevestiging

De orderbevestiging is geen betalingsbewijs, maar uitsluitend een
 mededeling dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en wij uw
 bestelling hebben ontvangen.

3. Betaling

Betaling van een online bestelling verloopt door middel van: overboeking, vooraf 
betaling via Multisafepay, iDEAL, of op afspraak contant bij afhalen.
 Artikelen die via een overboeking worden betaald, worden 3 dagen
 gereserveerd. Indien na 3 dagen de betaling niet is ontvangen vervalt de 
bestelling.

Voor internationale betalingen kan gebruik worden gemaakt van
 een lokale overboeking. Gebruik hiervoor de volgende codes:


IBAN: NL87 INGB 0006 4148 10 en BIC: INGBNL2A


Extra bankkosten voor buitenlandse transacties zijn voor rekening van de 
koper.
 Indien LEER&ZO een betaling na aanmaning niet binnen de gestelde
 termijn ontvangt wordt de vordering ter incasso uitbesteed. In dat geval is de
 koper tevens de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd.

4. Verzending & Levering

LEER&ZO streeft ernaar een bestelling binnen 2 werkdagen na 
ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres.
 Overschrijding van deze 2 werkdagen- verzendtermijn geeft geen recht op 
annulering. LEER&ZO zal wanneer een bestelling niet binnen 5
 werkdagen wordt verzonden dit zo spoedig mogelijk mededelen.
 De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Overschrijding van de -30
 dagen leveringstermijn- geeft recht op annulering van de bestelling. Een
 overschrijding van de leveringstermijn wordt direct medegedeeld. Indien de 
koper de bestelling wenst te annuleren, wordt het aankoopbedrag zo spoedig
 mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 dagen terugbetaald. 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten
 en verpakkingskosten bedragen € 3,75/€ 6,75  per bestelling/per verpakking voor bezorging binnen Nederland.
 Voor E.U. landen en buiten Eu zijn de prijzen op aanvraag.


Voor de verzending maakt LEER&ZO gebruik van de diensten van TNT
Post. LEER&ZO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of
 verlies tijdens of na transport door TNTpost.

Bestelde artikelen van LEER&ZO zijn op afspraak af te halen op de Stern 20 te Blaricum. 

5. Ruilen & Retourneren

Mocht de bestelling toch niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u dit binnen 48 
uur na ontvangst en email te sturen naar info@leerenzo.com.
 Tevens dient u binnen 7 dagen na ontvangst het betreffende artikel retour te
 zenden.
 Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.
 Portokosten en verzendrisico van een retourzending komen voor rekening van 
de koper.
 Een onvoldoende gefrankeerde retourzending wordt niet geaccepteerd.
 Het geretourneerde artikel dient ongebruikt, onbeschadigd en in de originele 
verpakking door ons te worden ontvangen.
 In geval van retourneren heeft de koper de mogelijkheid het volledige 
aankoopbedrag gerestitueerd te krijgen. Terugbetaling geschiedt binnen 10 dagen.
 Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

6. Reclameren & Aansprakelijkheid

LEER&ZO stelt zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht door het verkeerde gebruik van geleverde goederen. LEER&ZO is niet aansprakelijk voor enige schade die zou zijn 
voortgekomen uit het gebruik van de door haar geleverde producten.
 LEER&ZO is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een 
vertraagde levering van een bestelling.

7. Garantie & Service

In geval van een geschil of een klacht zal LEER&ZO deze in behandeling 
nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing, in de zin
 van reparatie of vervanging. Is dit niet mogelijk dan wordt er overgegaan tot
 restitutie van het aankoopbedrag.
 In geval van een klacht kan de koper met zijn klacht terecht bij: LEER&ZO.

Een koeienhuid is van nature een natuurlijk product en kan door intensief (dagelijks) gebruik in de loop van de tijd kale plekken gaan vertonen. Door continu wrijving van lichaamscontant is daar geen enkele koeienhuid tegen bestand. Koeienhuid met langere haren hebben daar het minste last van, kortharige (geschoren) vachten het meest. Houdt u daar rekening mee bij u aankoop van bv. een tas die aan beide kanten koeienhuid bevat. LEER&ZO geeft geen enkele garantie op slijtage plekken.

LEER&ZO streeft ernaar om de klacht binnen 30 dagen af te handelen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

8. Privacy

LEER&ZO geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden. Uw
 persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de
 verwerking, bezorging van uw bestelling en onze administratie.

9. Model- prijs- en kleurafwijkingen

Wij behouden ons het recht voor op prijsafwijkingen en kleine model- en
 kleurafwijkingen. Deze afwijkingen zijn inherent aan onze werkwijze en 
kunnen niet altijd voorkomen worden. Bij grote afwijkingen in model,
 kleur en prijs zullen wij u vooraf inlichten. U heeft dan de mogelijkheid de 
koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich zonder
 voorbehoud akkoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden.

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


Blaricum, maart 2014